Hoe spreekt God?

Hoe spreekt God?

Verschillende gedachten Over wat openbaring is, hoe het ‘werkt’, wordt verschillend gedacht. In de dogmatiek van G.C. van Niftrik klinkt de afwijzing door van de theoloog Barth, die de algemene openbaring uit de natuur afwijst. Van Niftrik zelf zegt over Openbaring: “Openbaring

Vergeving

Vergeving

Vergeving? Laat me eens nadenken met jullie over vergeving. Vergeving is belangrijk. Als er iets is gebeurd, als jou iets is aangedaan, is vervolgens de mooiste situatie dat de ander naar jou toekomt, berouw toont en vergeving vraagt. Dan kun