Vrijheid

Wederom een stukje uit 1937, uit het tijdschrift “Kracht van Omhoog”.   “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn” (Joh.8:36)  Hoeveel bloed heeft onze aarde niet gedronken omdat de volken vrij wilden zijn. Ieder volk

Kracht van Omhoog

“maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen” (Hand.1:8) De Here had een bijzonder doel met Zijn discipelen. Ze waren niet alleen gered om behouden te worden, maar ook om getuigen te zijn van het wonderbare Evangelie van