Een witz

Een witz

Witz Mosje voelt zich niet goed en gaat naar dokter Zilversmid. Nadat deze hem onderzocht heeft zegt hij: “Ik kan je helpen, maar het zal je veel behandelingen kosten.”“OK”, zegt Mosje, “hoeveel gaat me dat kosten?”De 12 behandelingen en de

Geboden

Geboden

God heeft een paar geboden bedacht en Hij gaat ermee op pad.Eerst komt Hij bij de Fransen en zegt: ‘Ik heb een mooi gebod voor jullie.’ ‘Wat is het voor een gebod?’ vragen de Fransen. God zegt: ‘Jullie mogen niet

Wonderen

Wonderen

Een rabbi, een priester en een dominee spraken elkaar over de wonderen die ze hadden meegemaakt. De priester vertelde over een verschrikkelijke sneeuwstorm waarin hij verdwaald was geraakt. Hij bad tot God, en voorwaar, de sneeuwstorm hield op en op

Zonen

Een oude Joodse man praat met God. God, zegt hij, ik heb problemen met mijn zoon. Wat is er dan aan de hand, vraagt God. Ik denk, zegt de oude man, dat hij het Joodse geloof achter zich wil laten en christen wil