Wie ben jij?

Wie ben jij?

Scripture – 2Sam.6:12-19 “12 Aan koning David werd meegedeeld: De HERE heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij bezit, gezegend, ter wille van de ark Gods. Toen ging David heen en haalde de ark Gods onder gejuich uit het huis van

Vrijheid

Wederom een stukje uit 1937, uit het tijdschrift “Kracht van Omhoog”.   “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn” (Joh.8:36)  Hoeveel bloed heeft onze aarde niet gedronken omdat de volken vrij wilden zijn. Ieder volk

HIJ IS ERBIJ

HIJ IS ERBIJ

Psalm 23:4 – “Zelf al ga ik door een dal van schaduwen van de dood, ik vrees geen enkel kwaad, want U bent bij mij!” TroostHoe veel ontelbare mensen al zijn getroost met deze prachtige regel uit onze trouwpsalm! Het betekent