Kracht van Omhoog

“maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen” (Hand.1:8) De Here had een bijzonder doel met Zijn discipelen. Ze waren niet alleen gered om behouden te worden, maar ook om getuigen te zijn van het wonderbare Evangelie van