Verzinsels

Verzinsels

Scripture – Titus 1:7, 9-10, 13-14 “Want een opziener moet onberispelijk zijn, – iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de

Diaconessen

Diaconessen

Scripture – 1 Timotheüs 5:3, 5, 9-11 “Houd weduwen die werkelijk weduwen zijn, in ere. – Zij nu die werkelijk weduwe is, en alleen is overgebleven, hoopt op God, en volhardt in smekingen en gebeden, nacht en dag. – Een weduwe