Ootmoedigheid

Ootmoedigheid

Scripture – Filippenzen 2:3-5, 14-16 “… in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook

Aan het front

Aan het front

Scripture – Efeze 6:11-12, 18 “Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten,