Dag aan dag

Dag aan dag

Scripture – Psalm 68:2, 7, 10, 20, 36 “God staat op, zijn vijanden worden verstrooid, zijn haters vluchten voor zijn aangezicht – God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; – Een regen van milde gaven

Aanvaarden

Aanvaarden

Scripture – Romeinen 15:2, 7, 13 “Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing – aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft – De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in

Geduld en ergernis

Geduld en ergernis

Scripture – Romeinen 14:12, 19 “Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God – Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert“ Observation – Elkaar verdragen en aanvaarden, geduld met elkaar hebben, dat is de boodschap