Getuig!

Getuig!

Scripture – Handelingen 22:21-22 “En Hij (Jezus) zeide tot mij: Ga heen, want Ik zal u uitzenden, ver weg, naar de heidenen. Zij hoorden hem aan tot dit woord toe; maar toen verhieven zij hun stem en riepen: Weg van de aarde met

Spreek Gods woorden

Spreek Gods woorden

Scripture – Handelingen 21:4 “En wij vonden de discipelen en bleven daar zeven dagen. Dezen zeiden Paulus door de Geest, dat hij zich niet naar Jeruzalem moest inschepen“ Observation – Paulus en zijn gevolg komen aan in Tyrus en zoekt daar onmiddellijk

Verkleefd aan God

Verkleefd aan God

Scripture – Psalm 63:9 “Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast“ Observation – David brengt in deze Psalm zijn diepe verlangen naar God tot uiting. Hij gebruikt woorden als hongeren en dorsten naar Hem. Dit doet onder andere

Gelovig of vervuld?

Gelovig of vervuld?

Scripture – Handelingen 19:2 “En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is“ Observation – Paulus ontmoet in

Knipoogje…

Knipoogje…

In plaats van een stukje over Handelingen 19, waar verteld wordt over de prachtige dingen die Paulus voor de Heer mocht doen, nu even een persoonlijk getuigenis van hoe God zich ook vandaag de dag kan laten horen in “kleine